مزایای روش ارائه شده توسط این برش بتن نسبت به روش تخریب به شرح زیر می باشد

 

۱- سرعت برش بتن بسیار بالا

۲- استفاده از دستگاه های متناسب با نوع برش

۳- عدم ایجادآلودگی صوتی (جهت مناطق مسکونی ،بیمارستانها و .......)

۴- عدم ضربه به فونداسیون

۵- عدم وجود محدودیت در ابعاد برش

۶- جدا شدن یک تکه ی بتن

۷- دقت بالا در ابعاد برش،کیفیت بالا و صافی سطح محل برش خورده

 

 ارائه خدمات برش بتن زرین تکنیک:

۱- برش سیمی،کرگیری تقویت بتن

۲- برش بتن کاتربتن(کف بری)

۳- برش مسلح بتن

۴- برش غیر مسلح (نه تخریب)در ابعاد مختلف با دستگاههای متناسب با محل برش مناطق اداری،مسکونی و تجاری

۵- کاشت آرماتور وانکربولت با یک دهه تجربه